Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας περιλαμβάνει Δικηγόρους και ειδικούς σε τομείς που καλύπτουν όλο το φάσμα του Δικαίου Νέων Τεχνολογιών.

Η L+A διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένους software engineers και business analytics experts και ούσα η ίδια δυναμικός χρήστης των νέων τεχνολογιών, διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Η L+A, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει υποθέσεις σε σχέση με:

 • Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Regulatory compliance στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συμβάσεις ανάπτυξης & παροχής software
 • Κατοχύρωση και προστασία ονομάτων πεδίου
 • Σύνταξη όρων σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
 • Ειδικά ζητήματα και προστασία ιστοσελίδας
 • Επιχειρηματικές συμφωνίες και συμφωνίες αδειοδότησης
 • Νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα ηλεκτρονικής προμήθειας
 • Συμβάσεις hardware, software και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
 • Διεκδίκηση domain name ενώπιον ελληνικών και διεθνών οργάνων
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Ζητήματα απορρήτου
 • Νομική προστασία προσβολών