Ιστορία.

Η L+A αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Δικηγορικά Γραφεία (νυν Δικηγορική Εταιρεία) στην Ελλάδα, ιδρυθείσα το έτος 1926, με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο..

Ιδρυτής του Γραφείου υπήρξε ο Κυριάκος Σπ. Αρβανίτης, ο οποίος διατέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς μετά την μεταπολίτευση καθώς και ιδρυτής του Εφετείου Πειραιώς και συγγραφέας πλείστων πονημάτων με αντικείμενο το Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο.

90
Χρόνια

Εδώ και 92 χρόνια, η  L + A παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως και έχει καθιερώσει την παρουσία της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Στόχοι.

Εξυπηρετούμε Επιχειρήσεις, Εισάγουμε τη Νομική στην Ψηφιακή Εποχή

Η L+A εμπνέεται από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και έχει υιοθετήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση κατά τη ροή εργασιών της, όχι αναλαμβάνοντας υποθέσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή επανάσταση που λαμβάνει χώρα παγκοσμίως, αλλά και με την άμεση χρήση τεχνολογικών μέσων κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών της.

Η L+A αποτελεί μέλος της Διεθνούς Λίγκας Δικηγόρων CICERO™ League Of International Lawyers, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, ενός καταξιωμένου αποκλειστικού δικτύου διεθνών Δικηγορικών Εταιριών.

Η L+A αποτελεί αποκλειστικό συνεργάτη τουGlobal Credit Solutions Group (GCS Group) στην Ελλάδα, από το έτος 2002.
Το GCS Group ιδρύθηκε στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1970, και αποτελεί σήμερα τον κορυφαία όμιλο διαχείρισης πιστώσεων και κινδύνων παγκοσμίως. Με περισσότερα από 100 γραφεία, που βρίσκονται σε περισσότερες από 90 χώρες, το GCS Group διαθέτει την εξειδίκευση και τους διεθνείς πόρους για την παροχή στρατηγικών υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων και την προστασία των πελατών τους από οικονομικούς κινδύνους.

Πανελλήνιο & Παγκόσμιο Δίκτυο.

Η L+A διατηρεί ένα εκτενές Πανελλήνιο δίκτυο Δικηγόρων-Εμπορικολόγων με το οποίο εξυπηρετεί τις εντολίδες εταιρείες σε καθημερινή βάση.

Εμπόριο, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες.

Η L + Α αφουγκράζεται τις εξελίξεις του εμπορίου και της οικονομίας και εξυπηρετεί τις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, τόσο εγχώριων όσο και πολυεθνικών, για πάνω από 90 χρόνια. Περαιτέρω, η τεχνολογία αποτελεί φιλοσοφία για την L+A και στη Δικηγορική Εταιρεία γίνεται χρήση των τελευταίων τεχνολογιών σε όλες τις εργασίες της.

Αξίες

Τεχνολογία

Η Τεχνολογία χρησιμοποιείται με τον πιό αποτελεσματικό τρόπο κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Πλήρης εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη

Η ικανοποίηση των αναγκών και των στόχων του πελάτη αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς. Σκοπός μας είναι περαιτέρω να προβλέπουμε καταστάσεις, να παρέχουμε αποτελεσματικές συμβουλές καθώς και να επιλύσουμε αποτελεσματικά οποιαδήποτε κατάσταση μας παρουσιάζεται.

Ταχύτητα

Προτάσσουμε την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα στην παροχή της εργασίας μας.

Ήθος

Από το 1926, το ήθος, η εντιμότητα και η αξιοπιστία βρίσκονται στον πυρήνα των αξιών μας.

Hansei

Κατά την ιαπωνική ιδέα του hansei, έμφαση πρέπει να δίνεται πάντα στον εντοπισμό των λαθών και την εξασφάλιση της μη επανάληψής τους στο μέλλον, με στόχο τη διαρκή και αποτελεσματική βελτίωση των εργασιών. Γι’ αυτό αξιολογούμε πάντα αντικειμενικά τα αποτελέσματα που παράγουμε, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει εντοπιστεί κανένα λάθος, με σκοπό να εξελισσόμαστε συνεχώς. Δείτε

Kaizen

Η πολυετής μας παρουσία και εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών μας δίνει το ερέθισμα να εξελισσόμαστε διαρκώς και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας. Δείτε

Autonomation

Με βάση την ιδέα αυτή που έχει τις ρίζες της στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, επιβλέπουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα των εργασιών μας, εντοπίζουμε και εξαλείφουμε άμεσα τυχόν προβλήματα, με σκοπό τη συνεχή βελτιστοποίηση της απόδοσής μας. Δείτε