Ναυτικό Δίκαιο

Η L+A διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα ναυτικού δικαίου παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με πολύπλοκα ναυτιλιακά ζητήματα, ενεργώντας τόσο για λογαριασμό πλοιοκτητών όσο και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Μερικές από τις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Χρηματοδοτήσεις πλοίων
  • Συμβάσεις τραπεζικών δανείων και δανειακών εξασφαλίσεων
  • Προετοιμασία και διεκπεραίωση πολύπλοκων χρηματοδοτικών συμφωνιών
  • Συμφωνίες αγοραπωλησίας πλοίων και νηολόγηση σε διάφορες δικαιοδοσίες
  • Συμβάσεις διαχείρισης και ναύλωσης
  • Συμβάσεις επίβλεψης για την κατασκευή νέων πλοίων
  • Ίδρυση ναυτιλιακών εταιρειών
  • Δικαστική επιδίωξη ναυτικών απαιτήσεων (συντηρητικές και αναγκαστικές κατασχέσεις πλοίων στην Ελλάδα και διεθνώς, απαγορεύσεις απόπλου, ασφαλιστικά μέτρα και κατά άλλων περιουσιακών στοιχείων του πλοιοκτήτη / οφειλέτη στην Ελλάδα και διεθνώς)
  • Σκάφη αναψυχής (επαγγελματικά & ιδιωτικά): εταιρική δομή, χρηματοδότηση, μεταβίβαση κυριότητας, νηολόγηση με Ελληνική ή ξένη σημαία