Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Η L+A προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της εποικοδομητικής νομικής υποστήριξης σε σύνθετες συναλλαγές, χάρις στην μακρά εμπειρία, άριστη εκπαίδευση και τον επιχειρηματικό προσανατολισμό των Δικηγόρων μας.

Στην L+A προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατά τη διαπραγμάτευση, σύνταξη, νομική αξιολόγηση και παρακολούθηση κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων.

Πέραν των συμβουλευτικών εργασιών, η L+A ασκεί εμπράκτως με μεγάλη επιτυχία τη δικαστηριακή Δικηγορία σε ολόκληρη τη Ελλάδα, με καθημερινή διαχείριση πλήθους υποθέσεων αμιγώς εμπορικής φύσεως.

Η L+A παρέχει νομική υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό εταιρικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων πολλών εκ των επιφανέστερων Ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του εξωτερικού, αναφορικά με συμβάσεις συνεργασίας, σχεδιασμό δικτύων εμπορίας και διανομής, συμβάσεις παροχής τεχνογνωσίας και κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις.

Τέλος, η L+A παρέχει πλήρη νομική κάλυψη και επί εταιρικών θεμάτων με διεθνείς προεκτάσεις, χάρις στο νομικό δίκτυο συνεργατών που έχουμε αναπτύξει παγκοσμίως, μέσω του Παγκοσμίου Δικτύου της.

Εξυπηρετούμε Εταιρείες Από Το Έτος 1926